Zwrot lub wymiana towaru jest możliwa przez 20 dni od daty zakupu.